Jednostki Heroes 3

W jednostki to po prostu postacie lub stworzenia, które można zrekrutować (kupić) w zamku bądź zaatakować podczas poruszania się na mapie.

Liczbę jednostek w oddziale przeciwnika czy też neutralnego stwora możemy poznać najczęściej tylko w formie przybliżonej, klikając na niego prawym przyciskiem myszy.

liczbność jednostek w Heroes 3
Powyższa tabelka przedstawia ilość jednostek w zależności od nazwy także z nazewnictem angielskim

Ilość naturalnych stworów na mapie zwiększa się o 10% w każdym pierwszym dniu nowego tygodnia. 📈

Jak sprawdzić dokładną ilość jednostek w Heroes 3?

Istnieje na to kilka sposobów przedstawię te oczywiste oraz te mniej oczywiste sposoby na sprawdzenie ilości jednostek w Heroes 3.

Sposób 1.

Sposób naprawdę błahy, będziemy do niego potrzebować tylko 2500sztk złota na zrekrutowania bohatera (najczęściej mało wartego bohatera zazwyczaj z 1 poziomem) z odpowiednią ilością ruchu, aby wysłać go do sprawdzenia interesującej nas jednostki.

Takiego bohatera warto wysłać z jedną jednostkami podzielonymi po 1 w momencie kiedy nie jesteśmy pewni kto będzie zaczynał walkę.


Sposób 2.

Ten sposób wymaga od nas przeczekania tygodnia, ale na wstępie muszę zaznaczyć, że sposób ten nie zawsze zagwarantuje nam możliwość zweryfikowania liczebności danej jednostki.

Polega on na tym, że musimy przeczekać tydzień i jeżeli ilość danej jednostki zmienił się z grupy (pack) na mnóstwo (lots) to ilość ta będzie wynosiła dokładnie 21 jednostek (wiedząc, że ilość neutralnych jednostek zwiększa się o 10% tygodniowo).

Sposób działa anaologicznie dla każdej ilości z wyjątkiem Legion ponieważ powyżej deweloperzy nie przewidzieli już nazewnictwa.

Jak sprawdzić ilość wojsk w naturalnych miastach?

Jeżeli chcesz sprawdzić konkretną ilość jednostek w mieście to musisz posiadać jedną z poniższych rzeczy:
- posiadać co najmniej 2 tawerny,
- posiadać jednostkę rozbójnika w swojej armii,
- wykorzystać zaklęcie Visions.

W przeciwnym wypadku wyświetlane będą tylko i wyłącznie portety danych jednostek.