Heroes 3 - Wisdom / Mądrość

Mądrość to drugorzędna umiejętność, która pozwala bohaterowi nauczyć się zaklęć 3, 4 i 5 poziomu w zależności od poziomu umiejętności. Bohaterowie bez mądrości mogą uczyć się wyłącznie zaklęć 1 i 2 poziomu.

Mądrość nie jest wymagana do rzucania zaklęć trzeciego lub wyższego poziomu, a jedynie do ich nauczenia.

Na przykład Jeddite posiada zaklęcie 4 poziomu Resurrection, ale wciąż jest w stanie go rzucić bez Zaawansowanej Mądrości. Tak samo sprawa wygląda w przypadku zdobycia zwojów oraz artefaktów np. Księgii ziemi, powietrza, ognia i wody czy Spellbinder's Hat, rzeczy te umożliwią bohaterowi rzucenie zaklęcia dowolnego poziomu, niezależnie od poziomu umiejętności Mądrości czy jej posiadania.

Mądrość będzie oferowana na poziomie 6 dla bohaterów Mocy i Elementalistów, a na poziomie 3 dla bohaterów Magii (z wyjątkiem Elementalistów), jeśli nie była oferowana wcześniej, a bohater jeszcze nie zna Mądrości.

Basic Wisdom

Heroes 3 - Wisdom / mądrość podstawowa

Pozwala twojemu bohaterowi nauczyć się zaklęć trzeciego poziomu.


Advanced Wisdom

Heroes 3 - Wisdom / mądrość zaawansowana

Pozwala twojemu bohaterowi nauczyć się zaklęć do czwartego poziomu.


Expert Wisdom

Heroes 3 - Wisdom / mądrość ekspercka

Pozwala twojemu bohaterowi nauczyć się zaklęć piątego poziomu.

Jeśli Mądrość została odrzucona, zostanie zaoferowana ponownie od momentu jej zaoferowania najwyżej 6 poziomów później dla bohaterów Mocy i Elementalistów oraz maksymalnie 3 poziomy później dla bohaterów Magii (z wyjątkiem Elementalistów). W HotA Horn of the Abyss numery dla klasy Elementalist zostały zmienione, aby odpowiadały numerom dla bohaterów zorientowanych na magię.

Bohaterowie zaczynający z Wisdom

Aislinn - heroes 3
Aislinn 
Rashka heroes 3
Rashka