Heroes 3 - Interference

Interference to umiejętność drugorzędna, która obniża moc wrogiego bohatera. Klasy, które nie można nauczyć się umiejętności Interferencji:

(Mogą zdobyć tę umiejętność jedynie od Uczonych, Chatek Czarownic, Chatek Proroków, Wydarzeń lub Puszek Pandory).

Podstawowa Interferencja

Zmniejsza siłę zaklęć wrogiego bohatera o 10% w walce.

Zaawansowa Interferencja

Zmniejsza siłę zaklęć wrogiego bohatera o 20% w walce.

Expercka Interferencja

Zmniejsza siłę zaklęć wrogiego bohatera o 30% w walce.