Heroes 3 - Archery

Łucznictwo to drugorzędna umiejętność, która zwiększa obrażenia ataków dystansowych, do których zalicza się również balistę i działo (maszyna z zamku piratów). W przeciwieństwie do nieco mylącego opisu umiejętności w grze, łucznictwo zwiększa podstawowe obrażenia ataków dystansowych o 10%, 25% lub 50% w zależności od poziomu umiejętności.

Nie oznacza to, że całkowite obrażenia (ostateczne obrażenia) są koniecznie zwiększane o ten sam procent, ponieważ mogą być również zwiększane przez inne czynniki, takie jak wysoka umiejętność Ataku - porównaj formułę obrażeń.

Podstawowe Archery

Podstawowe Archery/Łucznictwo Heroes 3

Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 10%.


Zaawansowane Archery

Zaawansowane Archery/Łucznictwo Heroes 3

Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 25%.


Mistrzowskie Archery

Mistrzowskie Archery/Łucznictwo Heroes 3

Zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki atakujące na odległość o 50%.

Bohaterowie startujący z Archery

Bohaterowie startujący z Archery/Łucznictwem w Heroes 3
Calh, Gelu, Kyrre, Anabel, Jenova, Valeska, Wystan, Ivor, Orin